Hästbo

Bild 1-10
 

Hästbo

Namn

Myrberget

Åter Namn på Platser Index

  
Myrberget kallas berget som ligger öster om Spjutängsvägen och Östansjövägen. På dagens kartor står det Mysberget vilket är fel. Namnet Myrberget heter det troligen för att det har varit myrmark nedanför berget emot Östansjövägen. Åkrarna intill berget heter Myrvreten. Förut hade byn sin kalvhage där.