Hästbo

Bild 1-10
 

Hästbo

Gruvor

Vretgruvan

Åter Gruvor Index

(Uppgifterna hämtade ur Bergmästarämbetets arkiv för Östra distriktet, akt BII:12 1838-1842, BII:13 1843-1850, Mutsedelsdiarium 1850-1869 CI:3)

 

1841

Mutsedel den 20 augusti för Landbonden Pehr Larsson No 9 i Österhästbo å en Jernmalmsanledning belägen i Thorsåkers Socken vid pass 489 alnar i Norr från No 1 i Österhästbo gård ā No 10 i samma By äga, Norrwreten, och No 1 äga, Wreten.

 

Mutsedel den 27 oktober för Bergsmannen Lars Svensson i Österhästbo m. fl. å en ny Jernmalms anledning belägen i Thorsåkers Socken på hemmanets No 1 i Österhästbo mark och den s. k. Wreten  emot No 10 i samma by, med sträckning i wester inpå hemmanets No 11 åker.

 

1847

Mutsedel den 10 februari för Skräddaren Anders Blomberg i Österhästbo, å en ödeliggande Jernmlamsgrufwa, Wretgrufwan benämnd, belägen i Thorsåkers Socken på Hemmanets No 10 i Österhästbo mark, i den s. k. Norrwreten, omrking 200 famnar i Norr från den Norra änden af byn.

 

1859

Den 30 november. Grufveföreståndaren E. Jacobsson Pligg (?) begär Mutsedel å en såsom ödeliggande upgifven jernmalmsgrufva Wretgrufvan kallad, belägen inom Thorsåkers Socken af Gefleborgs Län på Bergsmannen Erik Pehrssons nr 10 i Österhästbo mark, emellan 400 och 500 fr [famnar] i norr från gården. 2 dec. Mutsl. exp.

 

Sammanställningen gjord av Elise Hovanta