Hästbo

Bild 1-10
 

Soldater Öster Hästbo

Hindrik Nyström

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Soldater Öster Hästbo

            

Soldaten Hindrik Nyström.

 

Soldaten Hindrik Nyström född 1734.

Hans hustru Margta Mårtensdotter född 1730.

Dottern Anna Hindriksdotter född1763.

Dottern Cherstin Hindriksdotter född 1767.

 

Den vret vid Stridsborg efter Spjutängsvägen, som ligger på västra sidan om vägen kallas Nyströms vret efter Soldat Nyström.