Hästbo

Bild 1-10
 

Soldater Öster Hästbo

Lars Strid

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Soldater Öster Hästbo

            

Soldaten Lars Strid.

 

Corpralen Nr 13 vid Fernebo Compani Lars Strid var född 1811.

Hans Hustru Christina Ljung var född 1807.

Sonen Lars Strid var född 1837.

Sonen Anders Strid var född 1840.

Dottern Anna Strid var född 1842.

Dottern Christina Strid var född 1848.

Lars Strid var född i Bergvisbo, han hette då Lars Jonsson. Han blev antagen som soldat den 5 april 1831. Han var soldat för Rotarna Thorshyttan Nr 1,2 och 3 och Åsmundshyttan Nr 5.

1847 bodde familjen i Fors. Samma år köpte han mark av Österhästbo 10 bland annat den del som kallas Nyströms vret samt mark på andra sidan vägen som fick beteckningen Österhästbo 10:2. Samma år rev han stugan i Fors och flyttade till Öster Hästbo efter Spjutängsvägen, till den plats som i dag kallas Stridsborg. Där byggde han upp torpet igen. Den gamla bagarstuga som finns vid Stridsborg har han byggt. 1866 dog Lars Strid och Hustrun Christina Ljung.

 

Hästbo Soldat Lars Strid Bild 1:1. Längst upp till vänster ligger den vret som Soldat Hindrik Nyström brukade på 1700-talet, vreten fick namnet "Nyströms Wret" efter honom. 1847 köpte Soldat Lars Strid den vreten och lite mer mark och flyttade hit. Efter honom fick platsen namnet "Strids Borg". Den väg som syns på kartan är Spjutängsvägen som fortsätter rakt ner mot Byn. "Rosens Wret" som står på kartan är den vret som ligger alldeles för "Strids Borg" på höger sida. Namnet "Rosens Wret" har den fått efter Soldat Samuel Ros som brukade den på 1700-talet. Vreten som ligger ovanför namnet "Östlings Wret", brukades av en Soldat Daniel Östling på 1600-1700-talet, och fick efter honom namnet "Daniel Östlings Wret". Grunden finns kvar efter soldattorpet. Kartan är från början på 1800-talet.