Soldattorp och Wretar i Öster Hästbo Index
Öster Hästbo
 Soldattorp 1

 Soldattorp 2

 Soldattorp 3

 Soldattorp 4

Soldatwretar 

Åter Kartbilder Index

 Observera att numreringen är gjo

Soldattorp.

rd för att varje  backstuga skall få en identitet. Kartbilderna är från 1799.