Hästbo

Bild 1-10
 

Tegelbruket sett från sjösidan.

Framför kontoret kamreren och senare ägaren Torsten Stålberg född 19050418.

Hästbo Tegelbruk

Bilder

Bildsida 1

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Hästbo Tegelbruk Bild Index

Från vänster på ljugarbänken är chaufför Simon Åhlèn född 19051119, ungssättare Georg Larsson född 19040424 och nockgubben Einar Larsson född 19100221.

 
Vid tegelbruket fanns det många olika benämningar på de arbeten man utförde. Det fanns sumpgubbe, förältare, mjölnare, undantagare, sättare och ungssättare, riolpåläggare, riolkörare, dragare, skjutare, tegelsorterare, travgubbar, brännare, nockgubbe, klippare, snickare. Några av de här arbetena visas här nedanför.

Tryggve Fosseid född 19061130. Han står vid en av vagnarna som användes på travet. Travet var när man på sommaren körde tegel ut i de två långa torkladorna mot sjön, man körde även rör ut dit fast på enhjuliga träkärror.

Brännaren och söndagsskoleläraren Albin Lindström född 18950301.

Tegelsorteraren Gustav Henriksson född 18960221.

Snickaren Karl-Johan Petterson född 18920320.

Brännaren Herman Stålberg född 18930129. Här ute på tippen som kallades 5-årsplanen.

Albert Fredlund född 18980813. Han skötte om kapningen av all ribb och bakar som kom från sågen för att eldas i ugnarna. Han bodde i baracken som stod i kanten på 5-årsplanen.

Stig Westerberg och Erik Westerberg på det som kallades travbanan med två tomma vagnar.

Rune Andersson eller som han kallades "Karlanderssons Rune" född 19150316. Han är på travbanan men han ville inte vara med på bild.