Hästbo

Bild 1-10
 

Hästbo

Fynd I Hästbo

Bildsida 1

Åter Fynd I Hästbo


   Har ni information om bilderna klicka på länken.
  Info  

Fynd I Hästbo Bild 1:1. Den här börsen med pengarna som ligger runt den, hittades bakom ytterpanelen vid Pettersberg i Öster Hästbo för länge sedan. Årtalet på femöringen från vänster är 1895, nästa är 1904, tvåöringen är från 1875, nästa femöring är från 1901 och den sista är från 1895. Är det en välgångsönskning till huset eller är det en skattegömma för någon som bodde där ? Huset byggdes 1910.