Har ni information om bilderna klicka på knappen Info och berätta.HästboÖster Hästbo Nr 10

 

Nuvarande beteckning är Öster Hästbo 10:5.

Gårdsnamnet ”Mårtens” kommer från Mårten Larsson född 1707 och hans son Per Mårtensson född 1736. Gården har en lång släkthistoria. 1812 den 1 september förstördes mangårdsbyggnaden och alla andra hus på tomten, i branden som ödelade Öster Hästbo när byn låg som en klungby på kullen. När rättegången var klar om att ersättningen skulle betalas ut som de drabbade fick från Brandstodsbolaget, var det säkert bråttom för alla husvilla personer i byn när vintern snart var i antågande. På Öster Hästbo Nr 10 byggdes troligen bagarstugan redan samma höst för att få tak över huvudet, eftersom den var mindre och enklare att bygga. Ladugården och en annan ekonomibyggnad kanske byggdes under vintern, de byggdes söder om bagarstugan, ladugården som ligger norr om bagarstugan byggdes långt senare. I den stora Bergsmansgården finns en stor gjutjärnsplatta fastgjuten, där det står Pehr Pehrsson och Brita Larsdotter 1826, det är troligen årtalet när den stora Bergsmansgården blev färdigbyggd. Bergsmannen Pehr Pehrsson född 1768 och hans Hustru Brita Larsdotter född 1779, ägde gården vid den här tiden. Deras son Pehr Pehrsson född 1802 gifte sig med Brita Olsdotter född 1804 i granngården, ”Ol Lars” Öster Hästbo Nr 11, samma år 1826, då han också flyttade dit. Gjutjärnsplattan är troligen gjord vid Hästbo Hytta.

                         Paret längst till vänster på bilden är Bergsmannen Pehr Ersson född 1847 och hans Hustru Anna Margreta Olsson född 1847, nästa par lite högre upp är
                         Erik Eriksson "Mårtens Erik" född 1893 och hans hustru Augusta Skoglund född 1892, Erik Eriksson är son till Pehr Ersson och Anna Margreta Olsson,
                         det tredje paret är Hildur Skoglund född 1895 och hennes bror Hjalmar Skoglund född 1900, Hildur och Hjalmar är syskon med Augusta. Personen uppe till vänster är okänd.
                         Bilden är tagen mellan 1910-1920.