Har ni information om bilderna klicka på knappen Info och berätta.

Hästbo

Öster Hästbo 12:13. "Pettersberg". Marken som fick beteckningen Öster Hästbo 12:13, avrösades från Öster Hästbo Sub Sub 12, 1910. Den köptes av Per Erik Eriksson, "Guffals Pelle", född 1875. Det fanns då några åbyggnader och några hägnader på marken, men betecknades som skogsmark. Lägenhetsnamnet blev Pettersberg. Öster Hästbo Sub Sub 12, ägdes av Bror August Holmgren född 1879 i Gävle och hans fru Anna Kristina Strandell född 1878. Bror August Holmgren kom till Öster Hästbo i början på 1900-talet, han var snickare och har byggt flera hus i byn. Per Erik Eriksson och hans fru Sofia Andersdotter född 1871, byggde det hus som finns på fastigheten nu. De bodde där till 1926 då Anders Gustaf Busk född 1863 i By och hans fru Anna Lovisa Wikholm född 1867 flyttade dit. Anders Gustaf Busk var pensionerad lokeldare. Senare har flera olika familjer bott där.