Hästbo









 Väster Hästbo Gårdar "Erik Lars", Bild 1:1. Bergsman Erik Olsson född 1824.



 Väster Hästbo Gårdar "Erik Lars", Bild 1:2..Brita Persdotter född 1828,
 hustru till Erik Olsson.


 Väster Hästbo Gårdar "Erik Lars". Bild 1:3. Per Erik Eriksson född 1864,
 son till paret på bilderna ovanför.


 Väster Hästbo Gårdar "Erik Lars". Bild 1:4. Anna Maria Larsson född 1870,
 vid "Mats Ols", gift med Per Erik Eriksson, de gifte sig 1894.


 Väster Hästbo Gårdar "Erik Lars", Bild 1:5. Längst bak från vänster är det Per Erik Eriksson, sonen Per Josef född 1895. Längst fram från vänster är det ,
 Anna Maria Eriksson och dottern Anna Elisabet, "Betty", född 1899.
 Foto William Eriksson.





 Väster Hästbo Gårdar "Erik Lars", Bild 1:6. Vy över "Erik Lars" från öster.
 Bilden är tagen omkring 1920.
 Foto Josef Eriksson.





 Väster Hästbo Gårdar "Erik Lars", Bild 1:7. Fyra damer som spinner garn. Från höger är det Anna Maria och till höger om henne är det dottern Anna Elisabet. "Betty".
 Bilden är tagen omkring 1920.
 Foto Josef Eriksson.