Hästbo

Skolan Bild 1:3. Längst fram från vänster är det Vera Andersson, NN, Larsson, John Widgren, Anna-Lisa Larsson, Maj-Britt Kling och Karin Lindholm. Andra raden är det Lisa Gångare, Arne Nilsson, Margit Blomberg, Sivert Forsell, Inez Johansson, Arne Saletti, Anna Eriksson, Bengt Gångare och Birgit Hård. Raden längst bak är det Sven Pettersson, Edvin Eriksson, NN, Bengt Jönsson, Nils Larsson, Örnborg, Elisabet Nilsson, Vidar Forsell, Inga Nilsson och Hugo Lindholm. Längst bak står läraren Olof Lindholm. Bilden är tagen 4 september 1930.

Bild 1-10
 

Skolan Bild 1:1. Många aktiviteter som pågår samtidigt, slagsmål, ringdans och flagghissning. Bilden är tagen troligen i slutet på 1800-talet eller strax i början på 1900-talet.

Skolan Bild 1:2. Bilden är troligen tagen samtidigt som bilden till vänster, med samma arrangerade slagsmål, ringdans och andra aktiviteter.

Hästbo

Skolan

Bildsida 1

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Hästbo Skolan Index

Ni som har uppgifter om vilka barnen är på bilderna, tryck på Info till vänster och berätta.

Bilderna ligger inte i kronologisk ordning då det är omöjligt eftersom jag får tillgång till bilderna efterhand och från olika årgångar.

Skolan Bild 1:4. Längst fram från vänster är det Nils Jönsson, Erik Lindström, NN, NN och NN. Bakre raden är det Sven Henriksson, NN, NN, NN, Tore Pettersson, Mary Johansson, Läraren Greta Åsberg och Jenny Gångare. Bilden är tagen 4 september 1930.

Skolan Bild 1:5. Lärarna på bilden är Greta Åsberg och Olof Lindholm. Bilden är tagen 4 september 1933. I främre raden är fjärde flickan från vänster Maj Andersson. 

 

Skolan Bild 1:7. Från vänster uppifrån, läraren Olof Lindholm, Rolf Larsson, Anders Åsberg, Assar Hedlund, Sören Norling, Bengt Karlsson, Rune Hagman och Ove Linden. Nästa rad från vänster, Dick Linden, Ingrid Kling, Ingegerd Persson, Siv Larsson och Karl-Gustav Gustavsson. Nästa rad från vänster, Börje Kjellberg, Gun Skoglund, Margit Johansson, Monica Johansson, Yvonne Lindgren, Ulla-Greta Blom och Maj-Lis Pettersson. Bilden är tagen 1948. 

Skolan Bild 1:8. Från vänster uppifrån, Gunnar Hedström, Anders Widèn, Jonny Backlund, Mats Norlin, Birger Larsson, Lennart Hodèn och läraren Greta Åsberg. Nästa rad från vänster, Sven-Erik, Rune Abrahamsson, Karin Berglund gift Karlsson, Boel Larsson, Berit Åberg, och Börje Lindberg. Nästa rad från vänster, Siv Karlsson, Birgit Skoglund, Inger Lundquist, Ingalill Lith, Anita Lindgren, Britt-Marie Lindström, Kari Ståhlberg och Ingalis Gustavsson.

Skolan Bild 1:6. Gymnastik med läraren Olof Lindholm, längst bak mot väggen står läraren Greta Åsberg.  Bilden är tagen 4 september 1930.

Skolan Bild 1:9. Okänt från vilket år.

Skolan Bild 1:10. Okänt från vilket år.