Hästbo

Bild 1-10
 

Skolan Bild 2:1.

Skolan Bild 2:2.

Hästbo

Skolan

Bildsida 2

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Hästbo Skolan Index

Ni som har uppgifter om vilka barnen är på bilderna, tryck på Info till vänster och berätta.

Bilderna ligger inte i kronologisk ordning då det är omöjligt eftersom jag får tillgång till bilderna efterhand och från olika årgångar.

     

Skolan Bild 2:3.

Skolan Bild 2:4.

Skolan Bild 2:5.