Hästbo

Bild 1-10
 

Soldater Index

Väster Hästbo

Öster Hästbo

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Huvudsidan Index

Soldater i Hästbo. Det har funnits många soldater i Hästbo liksom i de andra byarna. Uppgifterna kommer att uppdateras efterhand. Soldaterna har bott på olika ställen i byarna, ibland har soldattorpen legat intill varandra på byns gemensamma mark. Ett soldattorp hade ett standardmått som gällde för nästan hela Sverige. Måttet var 8 x 12 alnar vilket motsvarar 4.8 x 7.2 meter. I Öster Hästbo låg flera torp tillsammans vid den plats som i dag kallas Norbergs Kurvan.