Hästbo

Bild 1-10
 

Hästbo

Hänt I Hästbo

1901 I Juli

Har ni information om bilderna klicka på länken
 Info

Åter Hänt I Hästbo Index

     

      1901 i juli

    
      Björnjakt i Hästbo.

     Ett cirkussällskap anlände i fredags till Hästbo för att ge föreställningar. På
   eftermiddagen gjordes allt i ordning, och vid 10:30 tiden återstod endast att sätta
   björnburen på sin plats. Denna procedur blev emellertid ganska bråkig.

     Den tunga besten släpptes ut då buren skulle flyttas. Men då återfick nalle, som
   förut visat sig ganska beskedlig, sitt naturliga gemyt och rusade först på
   direktören, för vilken han annars hade mycken respekt. Denne undkom emellertid
   med emdast några mindre skråmor, varefter den rasande björnen kastade sig över
   direktörens son, vilken dock även han någorlunda helskinnad slapp ifrån
   äventyret.

      Därpå störtade nalle mitt in bland de åskådare, som samlats, och tillfogade
   dem, som inte genast hann ta till flykten, åtskilliga sår. Direktören befallde nu, att
   den livsfarliga besten skulle skjutas, och eftersom det fanns gott om skyttar i
   Hästbo, dröjde det inte länge, förr än kulorna började vina. Men eftersom målet
   denna gång var mera rörligt än vanligt, bommade de första kulorna.
Till slut
   träffades dock björnen av ett par kulor från K Englén och en annan person, vilka
   hade tagit plats på ett tak. Som belöning fick dessa båda behålla köttet, vilket lär
   ha smakat utmärkt. De värst sårade fördes till Storvik, där de fick läkarvård.

      En lycka i olyckan var, att björnens raseri inte bröt ut under föreställningen, då
   hade antagligen äventyret slutat värre.