Hästbo


 Nya Bilder Bild 14:1. Vägen vid Ringsjön nedanför Ögelhättan. Norra Jämtland.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 14:2. Ringsjön med Ögelhättan i bakgrunden. Norra Jämtland.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 14:3. Vägen vid Ringsjön nedanför Ögelhättan. Norra Jämtland.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 14:4. Vägen förbi Ringsjön med Ögelhättan i bakgrunden. Norra Jämtland
.Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 14:5. Ringsjön med Munsfjället i bakgrunden. Norra Jämtland.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 14:6. Ringsjön med Munsfjället i bakgrunden. Norra Jämtland.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 14:7. Vägen från Gäddede till Strömsund vid Ringsjön. Norra Jämtland.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 14:8. Vägen från Strömsund mot Gäddede med Ögelhättan i bakgrunden. Norra Jämtland.
 Foto Sven Göthe.