Hästbo


 Nya Bilder Bild 17:1. Edsken vid infarten till Borån, i bakgrunden syns bergen runt Hofors.
 Bilden är tagen den 7 augusti 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:2. Sommar vid Fullen.
 Bilden är tagen den7 augusti 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:3. Gullviva.
 Bilden är tagen den 11 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:4. Krokus.
 Bilden är tagen den 20 april 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:5. Stillaren i april.
 Bilden är tagen den 24 april 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:6. Vitsippor.
 Bilden är tagen den 28 april 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya BIlder Bild 17:7. Röset vid Gjus Tjänarna.
 Bilden är tagen den 29 april 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:8. Syrén blommor.
 Bilden är tagen den 30 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:9. Mosippa.
 Bilden är tagen den 20 april 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 17:10. Vallmo.
 Bilden är tagen den 21 juni 2008.
 Foto Sven Göthe.