Hästbo


 Nya Bilder Bild 19:1. Edsken, utsikt mot Dalarna.
 Bilden är tagen den 10juni 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:2. Maskrosparad.
 Bilden är tagen den 25 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:3. Vårens outgrundliga bakslag.
 Bilden är tagen den 17 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:4. I förgrunden ligger Öster Hästbo, längre bort Väster Hästbo. I förgrunden vid det röda huset låg Öster Hästbo 1 från början, gårdsnamnet är "Lars Svens", strax borton ligger
 "Östlunds", där det vita  huset ligger låg Öster Hästbo 2 och kallades "Olas", vid laga skiftesförättningarna omkring 1840, flyttades Öster Hästbo 2 ut från byn och upp till Östansjö, då fastigheten
 ägdes av P U Gussander på Gammelstilla Bruk, han ägde då också Östansjö. Öster Hästbo 1 ägdes av Lars Svensson och hälften av Petre, som ocksä ägde Bodås, hälften av Öster Hästbo 1 flyttades då
 ut till Bodås. Längst till vänster vid gamla Rv 68 ligger den gamla bastun, de gula gårdarna ligger där "Bo Pers bo" låg. Det röda huset lite längre åt höger är den gamla skolan som byggdes 1861,
 den är numera Byggdegård.
 Bilden är tagen den 21 juni 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:5. En lite vårtrött huggorm.
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:6. Sjön Gjusen, till vänster ligger Skommarhytte fäbodar.  Det berättas om "Sjörået" som bor i sjön och om underliga händelser vid fäbodarna.
 Bilden är tagen den 6 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:7. Utsikt från Riseberga Kloster mot Fjugesta.
 Bilden är tagen den 30 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:8. Odlingen vid Axen. Här har det bott folk ända in på 1890-talet, där de har arbetat och brutit ny mark, nu växer allt igen som minner om den tiden.
 Bilden är tagen den 21 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:9. Skommarhytte fäbod. Den enda kvarvarande stugan är "Ingemors". Stugan där Karl Albert Sjödal bodde de sista åren innan han blev mördad, låg cirka hundra meter upp efter
 vägen och till vänster. Det här är gamla vägen över Kronoparken och till Oppsjön. Den här fäbodvallen trivdes inte fäbodkullorna på, det hände många konstiga saker här som inte gick att förklara.
 Vallen känns dyster ännu när man står på den.
 Bilden är tagen den 2 juni 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 19:10. Ett fornminne vid Eka gruvfält. Stenarna är från 1600-1700-talet. De som tittar är från vänster Bernt Nyström, arkeologen Elise Hovanta, Sven Göthe och Olle Vestling.
 Bilden är tagen den 2 juni 2007.
 Foto Gunilla Vestling.