Hästbo


 Nya Bilder Bild 22:1. Knalbo Fäbod. 
 Bilden är tagen den 4 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:2. Den gamla ladan vid Knalbo Fäbod med viltåkern bakom.
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bild 22:1. Knalbo Fäbod. 
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:3. Här har man sått en viltåker med havre till älgar och rådjur men en björn hann dit först och i kraft av sin storlek och styrka tog han den för eget bruk. 
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:4. Han lyckades väldigt bra som man kan se på bilden, det blev inte många strån över till de andra djuren.
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:5. Här kan man se två olika nyanser på spillningen som innehåller nästan uteslutande havre.
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:6. Här är en annan variant där havren är uppblandad med lingon. 
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:7. Här är en variant där det är mer lingon än havre. 
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:8. Här är det enbart havre i spillningen.
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:9. Här har björnen grävt en stor grop för att det troligen var getingar där.
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:10. Här har björnen gått ner i bäcken för att dricka ett antal gånger.
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:11. Den här gångbron över bäcken har björnen använt några gånger när den inte har gått ner i bäcken för att ta sig över. 
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 22:12. Här har björnen gått förbi några meter till höger om hörnet på fäbodstugan när den skulle ut på åkern. 
 Bilden är tagen den 14 oktober 2009.
 Foto Sven Göthe.