Hästbo
 Nya Bilder Bild 4:1. Vassbro. Den gamla fäbodvägen gick här till Hästbo fäbodar när de låg på västra sidan av Grängen och intill Bodtjärn. Ridvägen till Dalarna gick även här, den svängde av till
 höger  strax efter bron. Grängen ligger till vänster och ån mellan Hålen, Kalven och Grängen till höger.
 Bilden är tagen den 15 januari 20007.
 Foto Sven Göthe. Nya Bilder Bild 4:2. En minnessten som står vid den gamla odlingen vid Axen. På stenen står det PJS och LPD som betyder Per Jansson Bodgren och hans hustru Lovisa Persdotter, de bodde här under
 många år där de röjde och odlade. Per Jansson Bodgren Högg in den här texten 1873 för att visa efterföljande släktled  hur de hade slitit och arbetetat här.
 Bilden är tagen den  4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bild 4:3. Vargspår i snö. Bilden är tagen i Bagghyttan.
 Bilden är tagen 2012.
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bilde 3:4. Hyen en natt i slutet av juli.
 Bilden är tagen 2012
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bild 3:5. Myren vid Kalven mellan Hålen och Grängen.
 Bilden är tagen den 5 januari 2007.
 Foto Sven Göthe.


 Nya BIlder Bild 4:4. En ödla som gillar att sola sig.
 Bilden är tagen den 2 juni 2012.
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bild 4:6.  Granbergsdals hytta i Värmland.
 Bilden är tagen den 6 december 2007.
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bild 4:7.  Trollfar sitter och tittar på trafiken i Värmland.
 Bilden är tagen den 30 december 2007.
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bild 4:8. Den gamla  ödeladugården på Grytingskogen.
 Bilden är tagen den 9 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 4:5. Ett gammalt odlingsröse från 1600-talet på en soldatvret som kallas "Hurtigsvret, efter soldaten Per Hurtig och hans föregångare med samma soldatnamn
 Vreten ligger i Öster Hästbo, här har flera soldater efter Hurtig, arbetat och slitit, bland andra soldaten Jonas Arnström och soldaten Anders Eld.
 Bilden är tagen den 8 maj 2010.
 Foto Sven Göthe.
 Nya BIlder Bild 4:9.  Värmland.
 Bilden är tagen den 15 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 4:10. Kväll i Hästbo.
 Bilden är tagen den 23 november 2007.
 Foto Sven Göthe.