Hästbo


 Nya Bilder Bild 5:1. Bäcken i trollen och älvornas skog i Värmland.
 Bilden är tagen den 9 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:2. Bäcken i trollens och älvornas skog i Värmland.
 Bilden är tagen den 9 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:3. En ek i Hästbo.
 Bilden är tagen den 2 juni 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:4. Enjulikväll i Dalarna i vargarnas revir.
 Bilden är tagen den 26 juli 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:5. En nyfiken ekorreunge.
 Bilden är tagen den 12 juli 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:6. Fjärilarnas höghus.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:7. Lövåsens skola i Ölme socken, Värmland.
 Bilden är tagen den 17 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:8. Markvattnet i Värmland.
 Bilden är tagen den 7 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:9. Persbols skola i Ölme socken.
 Bilden är tagen den 17 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 5:10. En nyfiken räv.
 Bilden är tagen den 29 oktober 2002. 
 Foto Olle Claesson.