Hästbo Nya Bilder Bild 9:1. Södra Dalkarlssjön i Dalarna.
 Bilden är tagen den 15 september 2012.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 9:2. På skogen vid Korsån i Dalarna.
 Bilden är tagen den 7 januari 2006.
 Foto Sven Göthe.


 Nya Bilder Bild 9:3. Ängesån.
 Bilden är tagen den 5 januari 2007
 Foto Sven Göthe

 Nya Bilder Bild 9:4. Hällåsen vid Vansattatjärnen en kall vintermorgon.
 Bilden är tagen den 7 februari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 9:5. Hyen mot Hofors.
 Bilden är tagen den7 februari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 9:6. En kall vintermyr vid Långsjön i Dalarna.
 Bilden är tagen den 10 februari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 9:7. Vinter på hygget i Dalarna.
 Bilden är tagen den 10 februari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 9:8. Häglingen i Dalarna.
 Bilden är tagen den 16 maj 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 9:9. Sommararbete.
 Bilden är tagen den 2 juni 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 9:10. Den gamla gruvan från 1600-talet.
 Bilden är tagen den 28 juni 2007.
 Foto Sven Göthe.